Accendo
Accendo

“El lideratge és una qüestió de relacions: la relació amb tu mateix, la relació amb els altres i la relació amb les situacions a les quals has de fer front en el teu dia a dia”

 

Desenvolupament del lideratge

Està dirigit a potenciar l'evolució, tant dels directiu com de les organitzacions, d'un lideratge reactiu -enfocat a compli, protegir i controlar- a un lideratge creatiu -enfocat a les relacions, la creativitat, l'autenticitat, la consciència d'un mateix i de l'entorn i la capacitt d'inspirar per a aconseguir resultats-. Mitjançant aquest programa els directius milloren la consciència d'ells matixos, la seva capacitat d'influència i obtenen eines útils per a millorar la seva eficàcia com a líders d'equips.

 

Tot seguint la nostra metodología de desevolupament, les 3 fases que integren aquest programa son:

1. A on estem?

En aquesta fase diagnostiquem, amb l'eina d'última generació The Leadership Circle (TLC), tant la cultura de lideratge de la organització o d'alguna de les seves unitats organitzatives, com el perfil individal de cadascun dels seus directius, mitjançant un qüestionari tipus 360º.

2. A on anem?

L'eina utlitzada en la fase anerior, TLC, ens ofereix també la situació desitjada, tant en termes de cultura de lideratge com en termes de perfil individual desitjat.  En aquesta fase aprofundim, amb una anàlisi detallada de cada situació, en la visió futura més adequada per aconseguir resultats en l'organització.

3. Com arribar-hi?

Tot basant-nos en el diagnòstic de la situació actual i de la visió futura, dissenyem un pla d'acció que contempli, tant accions de formació experiencial com sessions individuals de coaching executiu, per tal d'evolucionar ràpidament cap a la situació dessitjada.


Aquest programa està indicat per a aquelles persones que lideren equips de treball o projectes multidisciplinats d'espectre ampli.

Aquests són alguns dels tallers dissenyats per als nostres clients:

 

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions